Επικοινωνία - Mystreamtv

Για να μας στείλετε κάποιο αίτημα πρέπει να συμπληρώσετε κάποια από τις παρακάτω φόρμες επικοινωνίας

Γενικά

Ερωτήσεις γενικού περιεχομένου.

Αίτημα προσφοράς για τη ζωντανή μετάδωση μίας ημέρας

Περιγράψτε μας τις ανάγκες σας και θα σας απαντήσουμε σύντομα.

Αίτημα προσφοράς για τη ζωντανή μετάδωση 3 ημερών

Το αίτημα αφορά τρεις συνεχόμενες ημέρες. Περιγράψτε μας τις ανάγκες σας και θα σας απαντήσουμε σύντομα.

Αίτημα προσφορά συνεργασίας μεγαλων χρονικών περιόδων

Για συνεργασίες μεγαλύτερες των 6 μηνών.