Προσφορά συνεργασίας μεγαλων χρονικών περιόδων - Επικοινωνία - Mystreamtv

Προσφορά συνεργασίας μεγαλων χρονικών περιόδων

Για συνεργασίες μεγαλύτερες των 2 μηνών.
8 - 1 = ?  
Input the result from the expression
Maximum attempts you can try: 10